Xem xét, nhìn nhận và đánh giá bản thân trước khi góp ý cho người khác

Dale Carnegie
Writer, Lecturer

Chương trình Phát triển Tiềm năng Lãnh đạo™ (DYLP – develop your leadership potential) là chương trình tập trung vào việc phát triển những kỹ năng, quy trình cần thiết, nền tảng lãnh đạo cho những người đang ở vị trí quản lý, lãnh đạo mới hướng tới mục tiêu trở thành người lãnh đạo thực thụ, dẫn dắt đội ngũ làm việc hiệu quả, tạo niềm tin và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, phát triển bản thân và năng lực của đội ngũ.

GIỚI THIỆU

Thấu hiểu tầm nhìn của công ty và ưu tiên phát triển các năng lực cá nhân phù hợp với chiến lược của tổ chức.

Mục tiêu 01:

Xây dựng sự tự tin để truyền cảm hứng và dẫn dắt, hướng dẫn người khác đạt được kết quả công việc cao nhất.

Mục tiêu 02: 

Tạo dựng lòng tin và đạt được sự sẵn lòng hợp tác từ người khác. 

Mục tiêu 03:

Nhận biết và vận dụng các thế mạnh của bản thân để hoàn thiện năng lực lãnh đạo.

Mục tiêu 04: 

Mục tiêu Đột phá của Dale Carnegie

ĐĂNG KÝ NGAY

NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN

Với khoá học, chúng tôi tập trung vào những năng lực cốt lõi được chia thành 4 nhóm
Trách nhiệm
 • Trung thực và Chính trực
 • Có năng lực  
Tập trung vào người khác
 • Truyền cảm hứng
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Phát triển người khác
 • Ảnh hưởng tích cực  
Tự nhận thức
 • Sự tự tin
 • Tự định hướng
 • Tự điều chỉnh
 • Phát triển bản thân 
Chiến lược
 • Sử dụng thẩm quyền phù hợp 

ĐĂNG KÝ NGAY

THỜI GIAN VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT

 • Thời lượng: 3 ngày học.
 • Địa chỉ: Tòa nhà Emerald Central 69-71 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • Học phí: 13.975.000 VND/3 ngày học.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Các nhà giám sát, quản lý, lãnh đạo mới. 
 • Cá nhân, nhân viên đang được cân nhắc vào vị trí lãnh đạo.

ĐĂNG KÝ NGAY

PHƯƠNG PHÁP ĐỘC đáo CỦA CHÚNG TÔI

Trải nghiệm từ Dale Carnegie tương tác với người học từ điểm tiếp xúc ban đầu thông qua việc theo dõi và hỗ trợ để củng cố các hành vi trọng tâm. Phương pháp của chúng tôi giúp phát triển các kỹ năng và thói quen cần thiết để duy trì sự thay đổi hiệu quả. Chúng tôi tin rằng sự thay đổi về mặt cảm xúc cũng quan trọng như sự thay đổi về hành vi. Đó là lý do tại sao Lộ Trình Phát triển Năng lực® của chúng tôi cho thấy cách tiếp cận có chủ đích để tạo ra các chương trình đào tạo giúp cải thiện hiệu suất công việc.

Lộ trình Phát triển Năng lực của Dale Carnegie bao gồm 5 phần chính: Đầu Vào (Input), Nhận thức (Awareness), Trải Nghiệm (Experiences), Duy trì (Sustainment) và Đầu Ra (Output). Chúng tôi biết rằng, các thành phần này là rất cần thiết cho việc thiết kế và phân phối các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng một lộ trình học tập liên tục cho những người tham gia để thúc đẩy kết quả của các tổ chức một cách hiệu quả nhất.

Định Hướng Gợi Ý Từ Dale Carnegie

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ® 

Phương pháp "huấn luyện tại thời điểm"

Điểm độc đáo trong phương pháp huấn luyện chỉ có ở Dale Carnegie là phương pháp “Huấn luyện ngay tại thời điểm”, Nghĩa là Chuyên gia huấn luyện sẽ chỉ ra các thói quen hoặc khuynh hướng không hiệu quả ngay khi nó xảy ra, định hướng hoặc chỉnh sửa lại và sau đó ngay lập tức huấn luyện cách thực hiện đúng. Điều này luôn đảm bảo học viên có được những thay đổi trong hành vi một cách rõ ràng trong thời gian ngắn nhất.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Phần 1 – Tố chất để lãnh đạo hiệu quả
 • Phần 2 –  Lãnh đạo với sự Chính trực 
 • Phần 3 – Lãnh đạo Người khác Đạt được Kết quả Công việc
 • Phần 4 – Nâng tầm Năng lực Lãnh đạo

TỐ CHẤT CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO
THỰC THỤ

THÚC ĐẤY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC

 • Phần 5 – Thúc đẩy sự Sẵn lòng Đi theo
 • Phần 6 – Giao tiếp với sự Nguyên mẫu, Chính thống
 • Phần 7 – Định hướng việc Triển khai Công việc

THỂ HIỆN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

 • Phần 8 – Nâng cao sự Tự nhận thức
 • Phần 9 – Truyền cảm hứng để Tự tin Lãnh đạo
 • Phần 10 – Phát triển Bản thân và Người khác 

Được thiết kế để nắm bắt tốt nhất "Sự thật ngầm hiểu" bên trong mỗi học viên, từ đó Chuyên gia Huấn luyện sẽ tuỳ biến, chọn cách truyền tải phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất. 

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỪNG TRÌ HOÃN THÀNH CÔNG CỦA BẠN

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ ngay với chúng tôi

 • Email: Information@dalecarnegie.com.vn
 • Phone: (+84) 28 3910 5055 (Ext: 124)

ĐĂNG KÝ NGAY

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN CÓ BẢN QUYỀN KHÁC

TAKE COMMAND

TRỤ SỞ CHÍNH
Tòa nhà Emerald Central 69-71
Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3,
Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28 3910 5055 
CHI NHÁNH HÀ NỘI 
Phòng 1709, Tòa Nhà Prime Centre
53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội
Tel: (+84) 24 7107 8799

Nhận Tài liệu Chuyên sâu 
và cập nhật Sự kiện mới nhất 

REGISTER

Đăng kí ngay để nhận tư vấn chuyên sâu từ Dale Carnegie

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ